Kênh game

Aoe VN

loading player ...

AOE chung ket Truong sa vs truong phat Autumn cup 2013 T3

Vietnam GameTV 19,288 views

Cập nhật thông tin mới nhất tại: http://gametv.vn
Xem thêm clip tại: http://clip.gametv.vn
AOE GTV1: http://www.gametv.vn/gtv1/ http://clip.gametv.vn/gtv1/
AOE SOPCAST: http://www.gametv.vn/gtv6/ http://clip.gametv.vn/gtv6/
Like us: http://www.facebook.com/VietnamGameTV
Follow us: http://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: http://gplus.to/VietnamGameTV
AOE Forum: http://forum.gametv.vn
DOTA2 forum: http://dota-2.vn
Products and Services http://www.gametv.vn/baogia/
Phone:Ms. Mai: (+84) 984539545 Mr. Kien: (+84) 975836202
Email: [email protected] [email protected] [email protected]
Address: Trung Yen I building, 123Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi, Viet Nam

Nhận xét
AOE chung
Loading...