Kênh game

Aoe VN

loading player ...

AOE Highlights, Đắng lòng Tiểu Bạch Long cầm cung 9 kích 2 vẫn cân bản đồ.

Vietnam GameTV 8,138 views

More videos / More news at http://gametv.vn
Like us: http://www.facebook.com/VietnamGameTV
Follow us: http://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: http://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Hotline: Ms Mai: (+84) 0984 539545 - Mr Quý: (+84) 0988 349889
Email: [email protected] - [email protected] - [email protected]
Address: 210 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

Nhận xét
AOE Highli
Loading...